Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2020

ShittyKitty
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
ShittyKitty
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahavingdreams havingdreams
Sponsored post
soup-sponsored
ShittyKitty

March 31 2020

ShittyKitty
0207 30a0 500
Reposted fromsoftboi softboi viakapitandziwny kapitandziwny
ShittyKitty
7498 adf3 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
ShittyKitty
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viarotfl rotfl
ShittyKitty
1598 1d8d 500
Jak przestać
ShittyKitty
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viainsanedreamer insanedreamer

February 08 2020

ShittyKitty
8577 eed4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
ShittyKitty
ShittyKitty
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
5044 3311 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
5720 5836 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
8718 e247 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viabergmal bergmal
ShittyKitty
5303 68c8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 10 2020

8863 a9bb
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
ShittyKitty
ShittyKitty
7372 5901 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viablau blau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...