Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

ShittyKitty
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viaszydera szydera
ShittyKitty
1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viabrzoskvinia brzoskvinia

June 26 2017

ShittyKitty
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamuviell muviell
ShittyKitty
0808 79ab
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaszydera szydera
8320 2353 500
Reposted frompassivelyhere passivelyhere viaszydera szydera
ShittyKitty
9999 976c 500

June 22 2017

ShittyKitty
1223 607a 500
ShittyKitty
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 21 2017

7401 6e7a
Reposted fromrabbarab rabbarab viazembata zembata
ShittyKitty
4607 a191
ShittyKitty
9779 d4eb
Reposted fromoblivions oblivions viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
7471 31f4 500
Reposted fromsunlight sunlight viaszydera szydera
ShittyKitty
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaszydera szydera
ShittyKitty
2969 a0cc
yes
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
6990 ac7b 500
ShittyKitty
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera

rebecca-dearest:

being an adult is hard like excuse me I did not sign up for this what’s the return policy

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell
ShittyKitty
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl