Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

ShittyKitty
5696 1249
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
6621 1ffd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
ShittyKitty
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
ShittyKitty
Does the feeling of not being good enough ever end?
— curious
Reposted fromlaluna laluna viaszydera szydera
ShittyKitty
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
5201 e9fd
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams
7055 dc1c
ShittyKitty
8155 9820 500
ShittyKitty
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
9722 6113 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabrzoskvinia brzoskvinia

August 07 2018

ShittyKitty
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie viahavingdreams havingdreams
ShittyKitty
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
ShittyKitty
Reposted fromdreamadream dreamadream viahavingdreams havingdreams

July 11 2018

ShittyKitty
7595 602c 500
ShittyKitty
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viainsanedreamer insanedreamer
ShittyKitty
5315 90a9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazembata zembata
ShittyKitty
1175 bcd8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 09 2018

5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
ShittyKitty
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl