Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

ShittyKitty
ShittyKitty
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viakookinkid kookinkid
ShittyKitty
ShittyKitty
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
ShittyKitty
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
ShittyKitty
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
ShittyKitty
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaargentum argentum

April 11 2017

ShittyKitty
Tak naprawdę wszyscy możemy skończyć jak Werter
— I ty możesz zostaćWerterem
ShittyKitty
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
ShittyKitty
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
ShittyKitty
4825 f310 500
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
4780 9789
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaszydera szydera

April 08 2017

ShittyKitty
2646 3178 500
świetlicki.
Reposted fromrol rol viahavingdreams havingdreams
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

ShittyKitty
Nie spełniam nawet własnych oczekiwań
— depresja
Reposted fromdepresja depresja viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
ShittyKitty
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viainsanedreamer insanedreamer
3283 f06d 500

turakamyou:

When your shadow reveals your true form

ShittyKitty
2928 3ea5 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
ShittyKitty
Ogarnia mnie zmęczenie oraz niemoc. Moje życie się powtarza i ja się powtarzam. Zamiast niepowtarzalności - seryjność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl