Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

ShittyKitty
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaszydera szydera
2752 b009 500
Reposted fromdivi divi viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
ShittyKitty
6448 280a
ja to pierdolę. 
Reposted fromrol rol viabrzoskvinia brzoskvinia
9458 d5e0 500
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
ShittyKitty
3731 4fe9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
2247 c5f1 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaszydera szydera
ShittyKitty
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
6937 b134

August 22 2017

5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaszydera szydera

August 21 2017

ShittyKitty
7424 69ed 500
Reposted fromgobla gobla viaszydera szydera
ShittyKitty
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viainsanedreamer insanedreamer
ShittyKitty
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
ShittyKitty
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viainsanedreamer insanedreamer
ShittyKitty
ShittyKitty
8208 c4a9
Reposted fromoiv13 oiv13 viaszydera szydera

August 19 2017

ShittyKitty
1581 bf48 500
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

9746 e8d3

strangememories:

Rapsodia Satanica (1915)

Reposted fromSuzi Suzi viazembata zembata
ShittyKitty
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viaszydera szydera

August 18 2017

ShittyKitty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl