Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

ShittyKitty
0670 67ab
Reposted fromNajada Najada viaalternativestyle alternativestyle
ShittyKitty
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
ShittyKitty
9610 e147
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaszydera szydera
ShittyKitty
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
ShittyKitty
ShittyKitty
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera

February 26 2017

ShittyKitty
ShittyKitty
3641 3241
Reposted fromfungi fungi viakookinkid kookinkid
ShittyKitty
9257 00c6

February 24 2017

ShittyKitty
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaszydera szydera
ShittyKitty
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
ShittyKitty
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— W. Szymborska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaszydera szydera
8948 36d0
Reposted fromKZavi KZavi viaszydera szydera
2938 545a
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera
ShittyKitty
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaszydera szydera
ShittyKitty
Reposted byblamecocomartulla

February 23 2017

ShittyKitty
9107 efb8
ShittyKitty
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
ShittyKitty
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaszydera szydera

February 19 2017

7345 c541
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl